Handels- en economisch recht in hoofdlijnen, tiende editie

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De tiende editie van dit klassieke handboek geeft een zo relevant mogelijk overzicht van het handels- en economisch recht en is zowel bestemd voor praktijkjuristen als voor studenten.
Het handels- en economisch recht is sinds de vorige editie geen rustig bezit gebleken. Vooral tijdens de

afgelopen jaren kwam het wetgevend werk in een stroomversnelling. De kroon op het werk is de invoering van het Wetboek Economisch Recht. Talrijke vertrouwde wetten, zoals de Wet Marktpraktijken, de Mededingingswet, de Wet Betalingsdiensten, de Handelsagentuurwet en de Alleenverkoopwet, vinden thans hun plaats in dit nieuwe wetboek volgens een vernieuwde systematiek.
Voor dit handboek is ook de opname van het recht van de intellectuele eigendom (met uitzondering van het Benelux merken- en modellenrecht) in Boek XI van het WER belangrijk. Daarnaast werden ook nog talrijke andere wetten gewijzigd. Te denken valt aan o.m. de Wet Financiële Zekerheden, de Wet Betalingsachterstand, de Protestwet en de Wet Onbeslagbaarheid Woning Zelfstandige. Wat het insolventierecht betreft, mag de zgn. Wijzigingswet van 27 mei 2013 hier niet onvermeld blijven. In deze nieuwe editie werden al deze wetswijzigingen nauwgezet verwerkt en op een overzichtelijke en toegankelijke wijze becommentarieerd.
Dit boek is in de loop der jaren uitgegroeid tot een belangrijk referentiewerk dat onmisbaar is voor elkeen die het terrein van het handels- en economisch recht betreedt.

Druk
1
Datum
september 2014
ISBN
9789400005181
Aantal pagina's
538
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 89.62 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 89.62 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten