Algemeen bestuursrecht in hoofdlijnen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek behandelt het 'algemeen bestuursrecht'. Dit betreft de algemene regels en beginselen die van toepassing zijn op de structuur, bevoegdheden en werking van de diverse 'besturen' en de controle daarop. Daarbij wordt abstractie gemaakt van de tak van het 'bijzonder bestuursrecht' (zoals het

omgevingsrecht, het onteigeningsrecht, het overheidsopdrachtenrecht, het onderwijsrecht, het vreemdelingenrecht, ...) waarbinnen hun optreden kadert. Voorbeelden uit het bijzonder bestuursrecht worden enkel gebruikt om het algemeen bestuursrecht tot leven te brengen.Het eerste deel van dit boek besteedt onder de titel 'wegwijs in het bestuursrecht' aandacht aan de omschrijving, de indeling en het bijzonder karakter van het administratief recht en aan de diverse bronnen van het bestuursrecht.Het tweede deel behandelt het 'materieel algemeen bestuursrecht'. Daarin wordt geduid wat begrepen dient te worden onder 'het bestuur', welke de verschillende verschijnings- en organisatievormen van het bestuur zijn, welke de bevoegdheden van het bestuur zijn en hoe het bestuur werkt.Het derde deel van dit boek behandelt het 'formeel algemeen bestuursrecht'. Daarin wordt de rechtsbescherming van de burger tegen het overheidsoptreden besproken (preventieve rechtsbescherming, bestuurlijke beroepen, jurisdictionele beroepen).
Het boek is bedoeld voor al wie inzicht wenst te verwerven over het functioneren van het bestuursrecht in het algemeen zonder zich daarbij te verliezen in de eindeloze gedetailleerde en vaak bijzonder complexe regels van het bijzonder bestuursrecht. Dit boek is ook geschikt voor onderwijsdoeleinden. Om die reden is veelvuldig gebruikgemaakt van schema's. Deze hebben tot doel grotere of complexere gehelen visueel voor te stellen of kernachtig samen te vatten.Reiner Tijs studeerde rechten aan de KU Leuven en de Manama ondernemingsrecht aan de Universiteit Antwerpen. Hij volgde eveneens de opleiding milieucoördinator aan de UGent. Hij is sinds 2002 advocaat aan de balie van Antwerpen en doceert o.a. de vakken bestuursrecht, ruimtelijke-ordenings- en stedenbouwrecht aan hogescholen te Antwerpen en Turnhout. Hij geeft tevens opleidingen bestuursrecht aan (startende) ambtenaren.

Druk
1
Datum
september 2012
ISBN
9789400002548
Aantal pagina's
476
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 64.15 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 80.19 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten