De grondregels van het Belgisch fiscaal recht

Auteurs:

Uitgever: Roularta Media Group

Het Belgisch belastingrecht wordt beheerst door een aantal strakke grondregels : legaliteit, strikte interpretatie, keuzemogelijkheid van de minst belaste weg, enz. Binnen onze razendsnel evoluerende fiscaliteit zijn deze grondregels haast de enige constante factoren. Voor de belastingplichtige

betekenen zij de enige bron van duurzame rechtszekerheid en bescherming tegen de financiële aanspraken van de overheid.

Bijna dertig jaar geleden heeft Professor dr. Stefaan Van Crombrugge, gewoon hoogleraar aan de Universiteit Gent, de voornaamste grondregels van het Belgisch fiscaal recht samengebracht in een bondig en vlot leesbaar boekje : “De grondregels van het Belgisch fiscaal recht”.

Daarvan is nu een veertiende herziene editie beschikbaar waarin de auteur dieper ingaat op de verdere evolutie omtrent het begrip simulatie, en waarin hij ook de meest recente rechtspraak verwerkt, onder meer over de vraag of het legaliteitsbeginsel dan toch soms moet wijken voor het vertrouwensbeginsel.

Een klassieker voor uw fiscale bibliotheek ! Het boek behandelt in een eerste hoofdstuk de invoering van de belasting. Het legaliteitsbeginsel en het annualiteitsbeginsel worden hierbij meer in detail bestudeerd. Vervolgens komt het toepassingsgebied van de belasting aan bod, waarbij onder meer het gelijkheidsbeginsel en de non-retroactiviteit centraal staan. Andere grondregels die besproken worden, zijn het non bis in idem-beginsel en het realiteitsbeginsel. In een laatste hoofdstuk komt de juridische omkadering van de belasting ter sprake : de verhouding tussen het fiscaal recht en andere rechtstakken, de beginselen van behoorlijk bestuur waaronder het vertrouwensbeginsel, de voorrang van het verdragsrecht, enz.

Druk
1
Datum
december 2018
ISBN
9789067382199
Aantal pagina's
83
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 40.00 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 50.00 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten