Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen

Auteurs:

Uitgever: Roularta Media Group

In de NV - de Belgische kapitaalvennootschap bij uitstek - wordt de toekenning van het stemrecht aan de aandeelhouders traditioneel beheerst door de regel 'één aandeel, één stem' (one share - one vote). Deze regel houdt in dat het stemrecht van de aandeelhouders in de algemene vergadering volstrekt

proportioneel moet zijn aan de omvang van hun kapitaalinbreng (die onderworpen is aan het risico van de onderneming).

Deze regel, die van dwingend recht en zelfs van openbare orde is, staat alsmaar meer onder druk. Aanleiding voor Carl CLOTTENS om zijn doctoraal proefschrift te wijden aan de complexe vraag : hoe dwingend is en moet het beginsel zijn dat stemrecht en risico zich in een kapitaalvennootschap proportioneel verhouden ? Het boek 'Proportionaliteit van stemrecht en risico in kapitaalvennootschappen' vormt er de neerslag van.

Door zijn kritische analyse van de ‘proportionaliteit van stemrecht en risico’ is de auteur erin geslaagd om met dit tijdloos, maar tegelijkertijd brandend actueel thema zowel beleidsmakers als de vennootschapspraktijk aan te spreken.

Druk
1
Datum
maart 2012
ISBN
9789067381956
Aantal pagina's
541
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 105.66 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 132.08 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten