Informatierechten- en plichten bij de totstandkoming en uitvoering van overeenkomsten

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

De uitspraken waarin rechters de contractpartijen informatieverplichtingen opleggen op gemeenrechtelijke gronden, nemen de laatste jaren gestaag toe. Nochtans is dit niet evident: het B.W. bevat geen algemeen leerstuk met betrekking tot informatieverplichtingen.Dat ze bestaan, wordt nog zelden

betwist, maar over de juiste draagwijdte en grondslag is weinig eenstemmigheid.In dit boek verricht Annick De Boeck, advocaat en docent aan de rechtsfaculteit van de UFSIA een systematisch onderzoek naar de juridische grondslag(en), de draagwijdte en de sancties van informatierechten en -plichten tussen de contracterende partijen, zowel in de precontractuele, contractuele als in de postcontractuele fase.Achtereenvolgens worden voor de precontractuele fase de aanbod-aanvaarding-structuur, de vertrouwensleer, de culpa in contrahendo, de wilsgebreken, dwaling en bedrog en de vrijwaringsregelingen bij de koop onderzocht. In de uitvoeringsfase ligt de klemtoon op de informatieverplichting als accessoire verbintenis die haar grondslag vindt in het goedetrouwvereiste, en dat zowel in zijn aanvullende als beperkende functie. De zogenaamde postcontractuele fase heeft geen eigen statuut: de informatieverplichting is ofwel contractueel ofwel buitencontractueel. Een synthesehoofdstuk over de constitutieve bestanddelen van de informatieverplichting sluit dit deel af.In het laatste deel wordt aandacht besteed aan de concrete uitvoering van de informatieverplichting, waarbij problemen als de analyse van de verplichting als inspannings- of resultaatsverbintenis en de vraag naar de geldigheid van exoneratieclausules aan bod komen. Bij de privaatrechtelijke sancties voor tekortkomingen aan de informatieverplichtingen, wordt een onderscheid gemaakt tussen de klassieke, onrechtstreekse (nietigheid, gedwongen uitvoering, ontbinding en schadevergoeding) en de "nieuwe" rechtstreekse sancties (rechtsverlies met toepassing van de beperkende werking van de goede trouw, het verlenen van bindende kracht aan de verstrekte informatie in toepassing van de vertrouwensleer).

Druk
1
Datum
april 2002
ISBN
9789050951463
Aantal pagina's
572
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 146.23 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 146.23 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten