Praktijkgids Gemeentewegendecreet

Auteurs:

Uitgever: die Keure / la Charte

Goed op weg met het nieuwe Decreet Gemeentewegen - praktijkgids voor lokale besturen en professionals

Sinds 1 september 2019 is in Vlaanderen het nieuw Decreet Gemeentewegen van kracht. Er zijn nieuwe regels voor gemeentewegen, hun aanleg, wijziging, beheer, handhaving, enz. Het lokale beleid

moet bijdragen aan een veilig wegennet en een fijnmazig netwerk van trage wegen. Steden en gemeenten krijgen meer instrumen­ten en autonomie om deze doelstellingen te realiseren.

Deze praktijkgerichte gids geeft een gedetailleerd beeld van het nieuwe decreet. De nieuwe regelgeving wordt gekaderd en waar nodig geïnterpreteerd. Decreetartikels worden vertaald naar concrete procedures. De gevolgen van de herziening van de fameuze buurtwegenwet worden in kaart gebracht. Bijzondere aandacht gaat naar de koppeling met sectorregelgeving zoals het omgevingsrecht.

Naast het strikt juridische luik biedt de gids ook een praktische kijk en handreikin­gen op de uitdagingen waarvoor lokale besturen staan op het vlak van gemeente­wegen, vanuit een bijzondere focus op de trage wegen. Dit deel wordt gestoffeerd met goede voorbeelden.

Deze inhoud, gecombineerd met een reeks modeldocumenten maakt deze gids tot een onmisbaar naslagwerk voor iedereen die beroepsmatig met de uitwerking van het decreet wordt geconfronteerd.

Druk
1
Datum
januari 2020
ISBN
9789048637089
Aantal pagina's
200
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 36.79 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 36.79 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten