Raad van State / I. Afdeling bestuursrechtspraak / 2. Het procesverloop

Auteurs:

Uitgever: die Keure / la Charte

Meer dan tien jaar geleden verscheen de eerste versie van dit werk over het procesverloop bij de Raad van State. Sindsdien werd de proceduregang bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State grondig hervormd. Onder meer met de wet van 20 januari 2014 'houdende hervorming van de

bevoegdheid, de procedureregeling en de organisatie van de Raad van State' werden belangrijke wijzigingen doorgevoerd in het procedureverloop.
Deze wijzigingen en vernieuwingen vonden plaats:
- het administratief kort geding werd gemoderniseerd,
- de mogelijkheid tot het toekennen van een rechtsplegingsvergoeding werd ingevoerd,
- een aantal maatregelen werden genomen ter bevordering van de finale geschillenbeslechting,
- de mogelijkheid tot elektronische procesvoering,
- de invoering van de schadevergoeding tot herstel voor vernieuwing.
Al deze wijzigingen en vernieuwingen hebben de partijen voor nieuwe keuzes en mogelijkheden gesteld, maar geven ook aanleiding tot nieuwe aandachtspunten en mogelijke valkuilen op het procedureparcours. Hoog tijd dus voor een geactualiseerde versie.
Wat krijgt u met deze nieuwe herwerkte uitgave.
- een zo volledig mogelijk inzicht in het ingewikkelde kluwen van het proces zoals het vandaag geregeld is,
- de recente wijziging van de kostenregeling bij het koninklijk besluit van 25 december 2017 'tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State',
- een overzicht van het procedureverloop betreffende cassatie, nu dit contentieux in de Raad van State meer en meer aan belang wint,
- een vermelding van de voornaamste bijzondere procedures.
De stof werd bijgehouden tot 1 april 2018.

Druk
1
Datum
september 2018
ISBN
9789048633692
Aantal pagina's
831
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 116.98 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 146.23 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten