De vergunning van windturbines in het Vlaamse Gewest

Auteurs:

Editeur: Intersentia

Teneinde de opwarming van de aarde tegen te gaan, betreffen het terugdringen van de broeikasgasuitstoot en de omschakeling naar een klimaatneutraal energiebeleid twee van de grootste uitdagingen voor de 21ste eeuw. In het kader van de broodnodige energietransitie, waarbij het totale energieverbruik

de komende jaren sterk moet dalen en de resterende energieconsumptie maximaal moet worden ingevuld door hernieuwbare energiebronnen, is in Vlaanderen een belangrijke rol weggelegd voor windenergie. Evenwel leert de praktijk dat de vergunning van windturbines niet altijd van een leien dakje loopt. Naast de omstandigheid dat dergelijke projecten vaak op lokale weerstand botsen, vinden vergunningverlenende overheden ook niet altijd hun weg in het kluwen van regels en rechtspraak, waardoor de deur naar juridische procedures wagenwijd open staat.
Dit boek is er op gericht als praktische handleiding te dienen voor overheden die zich dienen te buigen over omgevingsvergunningsaanvragen voor windturbines in het Vlaams Gewest en vormt, zeker in het kader van de ter zake aangekondigde bevoegdheidsoverdracht ten voordele van de gemeentes, een uiterst nuttig instrument om de vergunning van windturbines naar de toekomst toe te faciliteren.Laurens De Brucker is advocaat aan de balie van Brussel en gespecialiseerd in milieu- en energierecht.

Edition
1
Date
mai 2021
ISBN
9789400013742
Nombre de pages
784
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 165.09 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 165.09 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats