Privaat (vermogens)recht

Auteurs:

Editeur: Intersentia

Privaat (vermogens)recht bevat een beginselmatige studie van de basisconcepten en -beginselen van het privaatrecht. De auteurs leggen hierbij de klemtoon op het gemeen, materieel burgerlijk recht. Het boek beoogt een handige en toegankelijke leidraad te bieden voor iedereen die zich vertrouwd wil

maken met de basisbegrippen en beginselen van het privaatrecht.In het eerste deel wordt het privaatrecht gesitueerd tegenover andere rechtstakken, met bijzondere aandacht voor de bronnen van het privaatrecht en de internationale context. Het tweede deel maakt de lezer wegwijs in de privaatrechtelijke basisconcepten en beginselen. De vermogensrechten komen aan bod in het derde deel; de auteurs analyseren de verbintenissen uit overeenkomst, met aandacht voor enkele bijzonder contracten (koop, aanneming, huur...), uit onrechtmatige daad en de zakelijke rechten. Deel IV behandelt de uitoefening en sanctionering van de subjectieve rechten. In het laatste deel worden de overgang en het tenietgaan van subjectieve rechten toegelicht.

Edition
1
Date
septembre 2018
ISBN
9789400009448
Nombre de pages
216
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 51.89 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 51.89 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats