Het nieuwe bankentoezicht - The New Banking Supervision

Auteurs:

Editeur: Intersentia

Als eerste pijler van de Europese Bankunie, vormt het nieuwe Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (GTM) een copernicaanse omwenteling in de architectuur van het bancair toezicht. Dit boek biedt een eerste analyse en houvast. Het bevat de schriftelijke neerslag van de voordrachten die plaatsvonden

op een studiedag aan de UAntwerpen, alsook een aantal andere bijdragen over specifieke vraagstukken. De bijdragen in dit boek schetsen een kritisch overzicht en een analyse van de toepasselijke regelgeving en geven daarnaast inzicht in meer gespecialiseerde thema's, zoals het prudentieel toezicht op de financiële conglomeraten, de aansprakelijkheid van de toezichthouder en het raakvlak tussen micro- en macroprudentieel toezicht. De bijdragen zijn geschreven in het Nederlands of het Engels, naar keuze van de auteur. Het boek is onmisbaar voor iedereen die met het nieuwe Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme wordt geconfronteerd, waaronder bedrijfsjuristen, advocaten, andere adviseurs, management en bestuurders in de banksector.
Met bijdragen van: Herman Braeckmans, Luc Coene, Philippe De Backer, Robby Houben, Steffi Illegems, Gemma Lemmers, Ute Lettanie, Frederic Peeters, Jo Swyngedouw, Werner Vandenbruwaene, David Vanderstraeten en Michaël Van Dorpe.

Edition
1
Date
mai 2016
ISBN
9789400006546
Nombre de pages
262
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 83.96 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 83.96 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats