Civiel procesrecht vandaag en morgen

Auteurs:

Editeur: Intersentia

"En toch beweegt het." Vijf jaar nadat toenmalig minister van Justitie Onkelinx het civiele procesrecht dooreenschudde met nieuwe wetgeving inzake ingereedheidbrenging, verhaalbaarheid en expertise overheerst misschien het gevoel dat de civiele rechtsbedeling nog steeds staat voor 'delay, costs and

vexation'.Maar de praktijk zoekt steeds een uitweg om meer snelheid, eenheid en doelmatigheid in de rechtspleging te krijgen.Ondanks het uitblijven van een grote doorbraak in de elektronische procesvoering worden conclusies en andere processtukken steeds vaker in elektronische vorm aangeboden.De rechtspleging werd door de verhaalbaarheid van advocatenkosten ook meer kostendekkend. En over de noodzaak van vormvoorschriften en termijnvereisten spreekt de Europese rechtspraak inmiddels een aardig woordje mee, zowel wat betreft de toegankelijkheid van de rechtsmiddelen als wat betreft de termijnen in het beslagrecht.Deze balans tussen pragmatiek en formalisme loopt als een rode draad doorheen de verschillende bijdragen van dit boek, dat een onmisbaar naslagwerk is voor advocaten, magistraten en iedereen die beroepshalve met het civiele procesrecht in aanraking komt.
Met bijdragen van Stan Brijs, Bruno Maes, Dirk Scheers, Jachin Van Doninck, Marieke Van Hoecke, Beatrix Vanlerberghe en Stefaan Voet.

Edition
1
Date
février 2013
ISBN
9789400003712
Nombre de pages
200
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 61.32 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 61.32 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats