Eigendomsbeperkingen: de erfdienstbaarheid van openbaar nut

Auteurs:

Editeur: Intersentia

Erfdienstbaarheden tot algemeen nut leggen beperkingen op aan een dienstbaar erf, niet ten voordele van een heersend erf, maar wel ten voordele van de algemeenheid van de burgers. Erfdienstbaarheden zijn zeer gevarieerd. Nu eens zijn ze veeleer utilitair van aard (erfdienstbaarheden ten behoeve van

het spoor, de luchtvaart, de scheepvaart, gasleidingen, kabelmaatschappijen, ...), dan weer zijn ze omgevingsbeschermend (planologische erfdienstbaarheden, erfgoed, duinengebied, natuurgebieden). Erfdienstbaarheden hebben echter wel gemeen dat zij het gebruik van de eigendom beperken.Met bijdragen van Julie Engelen, Joris Geens, Anne Hendrikx, Dirk Lindemans, Robert Palmans, Stefan Sablon, Vincent Sagaert, Jacques Sluysmans, Bert Van Herreweghe, Stijn Verbist en Willem Verrijdt.Meer informatie op www.crow.be.

Edition
1
Date
novembre 2012
ISBN
9789400003453
Nombre de pages
309
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 80.19 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 80.19 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats