Onroerende registerpubliciteit

Auteurs:

Editeur: die Keure / la Charte

Onroerende publiciteit neemt een centrale rol in in het vermogensrecht. Dit is namelijk onderliggend aan tal van vermogensrechtelijke basisbeginselen. Toch krijgt dit onderwerp relatief weinig aandacht in vergelijking met andere vermogensrechtelijke leerstukken.

Dit proefschrift plaatst de

onroerende publiciteit vanuit vermogensrechtelijke invalshoek op de voorgrond. Ook het praktisch-beleidsmatige aspect - waar dit relevant is voor de vermogensrechtelijke rol van de onroerende publiciteit - komt hierbij aan bod.

Hoewel de aandacht van dit proefschrift vooral gaat naar de onroerende registerpubliciteit, worden ook andere vormen van onroerende publiciteit kort vermeld en krijgen deze waar nodig meer aandacht. In dit boek komt niet elk onroerende-publiciteitsstelsel ter wereld even diepgaand aan bod. Nadat een globaal perspectief wordt ingenomen om een algemeen toepasbare typologie te ontwikkelen, worden een aantal concrete stelsels geselecteerd om uitgebreider onderzoek op te verrichten: het Belgische, Franse, Nederlandse en Duitse recht.

Dit boek bevat:
- een diepgaande omschrijving van de onroerende publiciteit in het vermogensrecht;
- een overzicht van de (rechts)historische ontwikkeling van de onroerende publiciteit;
- een selectie van rechtsstelsels waarvan de onroerende publiciteit diepgravend wordt bestudeerd om deze aldus in de ontwikkelde typologie in te passen;
- een evaluatie van de onroerende publiciteit aan de hand van een aantal klassiek in dit verband genoemde rechtsbeginselen: het nemo plus-beginsel, het vertrouwensbeginsel, het toerekenbaarheidsbeginsel, het rechtszekerheidsbeginsel en het economische-efficiëntiebeginsel.
- een normatieve beoordeling van onroerende publiciteit.

Edition
1
Date
juillet 2021
ISBN
9789048641963
Nombre de pages
648
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 127.36 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 127.36 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats