Het nieuw Vlaams woninghuurdecreet. Over grote en kleine wijzigingen in het woninghuurrecht

Auteurs:

Editeur: die Keure / la Charte

Op 1 januari 2019 trad het Vlaams Woninghuurdecreet in werking. In uitvoering van de Zesde Staatshervorming doet hiermee een specifiek woninghuurrecht zijn intrede in het Vlaams gewest. Hoewel de decreetgever niet heeft gekozen voor een totale ommekeer, zijn er toch belangrijke nieuwigheden.
In

dit verslagboek gaan specialisten uit verschillende universiteiten in op de voornaamste wijzigingen:
(1) de regeling omtrent minimale kwaliteitsnormen en de handhaving ervan
(2) de gewijzigde opzeggingsmogelijkheden
(3) de nieuwe huurwaarborgregeling
(4) het nieuwe regime in geval van medehuur
(5) het nieuwe regime voor studentenhuurovereenkomsten
Zodat de lezer opnieuw volledig mee is met de belangrijkste aspecten van het nieuwe Vlaamse woninghuurrecht.
Naast de bijdragen bevat het boek in bijlage eveneens de tekst van het Vlaams Woninghuurdecreet en de 2 uitvoeringsbesluiten d.d. 7 december 2018.

Edition
1
Date
avril 2019
ISBN
9789048635351
Nombre de pages
231
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 55.66 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 55.66 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats