De verkrijgende verjaring

Auteurs:

Editeur: die Keure / la Charte

De verkrijgende verjaring is een meester- en standaardwerk, waarin een fundamenteel concept van het vermogensrecht met een opmerkelijke onafhankelijkheid en niet-vooringenomenheid tot op het bot (soms dwars door het bot) is uitgespit, met vele opmerkingen, bedenkingen en suggesties ook de lege

ferenda, en steeds stevig onderbouwd. Op die manier is het boek niet enkel academisch en wetenschappelijk van grote waarde en kan het een nuttige inspiratiebron zijn bij de huidige wetgevende hervormingsgolf. Het biedt tegelijk een antwoord op talloze ook praktische vragen, zodat ook de praktijk dit werk dankbaar zal aanwenden. Zo bespreekt de auteur de vraag naar de gerechtelijke vaststelling van de verkrijgende verjaring (nrs. 1773-1969) en het beginsel dat bezit geldt als titel (art. 2279 BW; zie nrs. 773-942), die beide in de praktijk vaak voorkomen. Vernieuwend is zijn analyse van de verwezenlijking van de verkrijgende verjaring, die hij onderverdeelt in stadia gaande van de onvoltooide verkrijgende verjaring over de voltooide verkrijgende verjaring (waar alle vereisten, met inbegrip van de termijn, vervuld zijn, maar waar de verjaringsbezitter de verjaring nog niet heeft ingeroepen) tot de ingetreden verkrijgende verjaring (zie nrs. 1543-1607). Deze analyse heeft de verdienste dat ze de wetteksten beter kan verzoenen die tegelijkertijd suggereren dat de (voltooide) verjaring een verworven recht en (in afwachting van de inroeping) een onvoltooid recht is.

Edition
1
Date
juillet 2019
ISBN
9789048633838
Nombre de pages
825
Site web de l'éditeur
La version en ligne du
€ 113.21 (hors TVA)
Prix version imprimée
€ 113.21 (hors TVA)
Retour Plus d'info

résultats triés par

Plus de résultats