Tijdschrift voor gemeenterecht

Publisher: Wolters Kluwer

Het gemeentedecreet, het ambtenarenrecht en het bestuurlijk toezicht, gemeentebelastingen,
overheidsopdrachten en PPS, de regels voor openbaarheid van bestuur in gemeenten en OCMW’s, de regelgeving
rond milieu, ruimtelijke ordening
en stedenbouw, het

tuchtrecht voor burgemeesters en schepenen. Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit de
veelheid aan regelgeving waarmee uw openbaar bestuur dagelijks wordt geconfronteerd. Het “Tijdschrift voor
gemeenterecht” neemt u het werk uit handen. Dit driemaandelijkse tijdschrift selecteert wat voor u,
als openbaar bestuur, relevant is. Veruit de gemakkelijkste manier om op de hoogte te blijven van de
belangrijkste evoluties in het gemeenterecht. Makkelijk leesbaar, met zo weinig mogelijk juridisch jargon.
Elk jaar verschijnen er vier edities die actuele ontwikkelingen in het gemeenterecht, nieuwe wetgeving en
interessante arresten van de Raad van State bespreken. Zo vormt dit tijdschrift de snelste weg naar
wetgeving, doctrine en rechtspraak rond het gemeenterecht.

Editorial board
A. Coolsaet, G. Decoster, J. Dujardin, J. Goris, K. Leus, J. Lust, I. Opdebeek, B. Thys, D. Van
Heuven, F. Vandendriessche, R. Vekeman, I. Vos, B. Weekers
Price paper+online
€ 305.62 (excl. VAT)
Back More details Editorial board Publisher website

results sorted by

More results

Dear subscriber of ,

For acces to all 0 results of your search request, that Jurisquare can offer you in addition to the 0 results from , you have to be logged in to Jurisquare with your Jurisquare account.

Yes, I do not only have a subscription to the online version of but also to the platform Jurisquare. So, I log in into my Jurisquare account with my Jurisquare login and I can immediately consult all search results.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to become a member, in order to get access to all search results and many other advantages. Subscriptions start from € 405,40 for 1 user for 12 months.

Please notice that you should satisfy all the conditions that prevail in order to be able to consult the texts of the search results. This includes a subscription to the journal concerned with activated access on Jurisquare, or the right of electronic access for the book concerned.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to learn more about it.