Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht (TIBR)

Publisher: die Keure / la Charte

Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen binnen het insolventie- en beslagrecht? Via het Tijdschrift Insolventie- en Beslagrecht (TIBR).

Dit online platform en papieren tijdschrift biedt u kennis en inzichten rond deze boeiende en snel veranderende thematiek. Zo wenst TIBR de absolute

referentie in België te zijn op het vlak van faillissements- en reorganisatierecht, de collectieve schuldenregeling, het beslag- en executierecht en het zekerheidsrecht.

De redactieraad, evenwichtig samengesteld uit academici van verschillende Vlaamse universiteiten en mensen uit het werkveld, informeert u kort op de bal en wetenschappelijk onderbouwd. Ze zorgen ervoor dat u als eerste op de hoogte bent bij wetswijzigingen en bij het verschijnen van belangrijke vonnissen en arresten.

De beslissing over de publicatie van een bijdrage in het Tijdschrift voor Insolventie- en Beslagrecht wordt op collegiale wijze genomen door de redactie en steunt op de beoordeling van twee peer reviewers. De reviewinstructies zijn terug te vinden via de knop "Website uitgever".

Hoe pakken zij dit aan?

Alerts
Verschijnt er nieuwe wetgeving, rechtspraak van het Hof van Cassatie, Grondwettelijk Hof, Hof van Justitie, ... of zijn er andere belangrijke ontwikkelingen? Dan krijgt u daar onmiddellijk een melding van via mail. U kan rechtstreeks doorklikken naar de volledige gepubliceerde tekst. Registreer u hier gratis voor de alerts: tibralerts.diekeure.be.

Online artikels
De belangrijkste uitspraken worden zo snel mogelijk becommentarieerd. Van zodra deze gepubliceerd zijn op www.tibr.be of www.jurisquare.be, brengen wij u op de hoogte via e-mail.
We zorgen er ook voor dat u regelmatig diepgaande, gepeerreviewde artikels ontvangt rond belangrijke thema's. U ontvangt een email zodra de noot of het artikel is verschenen op het platform. U kan vervolgens rechtstreeks doorklikken naar de gepubliceerde tekst op www.tibr.be of www.jurisquare.be.

Tweemaal per jaar in uw brievenbus
De artikels en commentaren die u kan lezen op www.tibr.be worden twee keer per jaar gebundeld in de papieren versie van TIBR. Zo kan u rustig de belangrijkste evoluties in uw vakgebied bestuderen.
Kortom, of u nu curator, schuldbemiddelaar, magistraat, advocaat, bedrijfsjurist, OCMW-medewerker, accountant, gerechtsdeurwaarder,... bent: TIBR is de belangrijkste informatiebron voor iedereen die betrokken is bij het insolventie- en beslagrecht.

Editorial board
KERNREDACTIE
Diederik Bruloot
Bertel De Groote
Roel Fransis

REDACTIE
Karen Broeckx, Diederik Bruloot, Bertel De Groote, Dominique De Marez, Joris De Smet, Roel Fransis, Matthias Gesquière, Rik Marynissen, Michael Ophoff, Sara Pauwels, Ivan Reyns, Francis Snoeck, Jo Van Campenhout

REDACTIESECRETARIAAT
die Keure
Daan Therry (tibr@diekeure.be)
Price online only
€ 150.94 (excl. VAT)
Price paper+online
€ 248.11 (excl. VAT)
Voordeelabonnement beschikbaar voor OCMW's en vzw's
Back More details Editorial board Publisher website

results sorted by

More results

Dear subscriber of ,

For acces to all 0 results of your search request, that Jurisquare can offer you in addition to the 0 results from , you have to be logged in to Jurisquare with your Jurisquare account.

Yes, I do not only have a subscription to the online version of but also to the platform Jurisquare. So, I log in into my Jurisquare account with my Jurisquare login and I can immediately consult all search results.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to become a member, in order to get access to all search results and many other advantages. Subscriptions start from € 410,26 for 1 user for 12 months.

Please notice that you should satisfy all the conditions that prevail in order to be able to consult the texts of the search results. This includes a subscription to the journal concerned with activated access on Jurisquare, or the right of electronic access for the book concerned.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to learn more about it.