Tijdschrift van de Politierechters (T. Pol.) / Journal des Juges de Police (J.J.Pol.)

Publisher: die Keure / la Charte

Nu reeds meer dan een eeuw is het Tijdschrift van de Vrede- en Politierechters voor beoefenaars van de rechtstakken die tot de bevoegdheid van de vrede- en politierechters behoren - en dat zijn lang niet alleen die magistraten zelf - een betrouwbare bron van rechtsdocumentatie.

De snelle

evolutie die het recht de laatste jaren kenmerkte, ontging de redactie niet. De bekommernis die evoluties van kortbij te volgen en de lezer accuraat te informeren, resulteerde in steeds frequentere themanummers.

De hervorming van 1 januari 1995 met bevoegdheidsuitbreiding van de politierechtbanken bracht de noodzaak mee meer ruimte toe te bedelen aan de rechtspraak van de politierechters en aan de nieuwe materies die hen werden toevertrouwd. Naast het traditionele verkeersrecht bracht het tijdschrift u uitgelezen informatie inzake verzekeringsrecht, overheidsaansprakelijkheid voor wegen, schadevergoeding, enz. Naast de rechtspraak van de politierechtbanken die in de algemene nummers werd gepubliceerd, reserveerde het tijdschrift in de voorbije jaargangen twee nummers, veelal themanummers, voor de politierechtbanken.

De overvloed aan rechtspraak van die rechtscolleges bracht de redactie en de uitgever tot de beslissing voortaan een nog groter aandeel in het tijdschrift aan de politierechtbanken toe te wijzen.

Het opzet is de inbreng wat de materies voor de politierechters betreft voortaan te vermeerderen tot vier nummers per jaar, met de mogelijkheid tot een afzonderlijk abonnement op de nummers die specifiek de politierechters aanbelangen.

De aandacht van het tijdschrift zal daarbij gaan naar vijf grote rubrieken: verkeersrecht en verkeerswetgeving, verzekeringsrecht, overheidsaansprakelijkheid en schadeloosstelling (lichamelijke en materiële schade) en strafrecht en strafrechtelijke procedure. In een zesde rubriek komen uiteenlopende thema's aan bod (bevoegdheid, contractuele aangelegenheden, enz.).

Het is de bedoeling dat u, zoals in het verleden, een tweetalig tijdschrift wordt aangeboden dat de rechtspraak en de evoluties in beide landsgedeelten weergeeft.

Editorial board
Price paper+online
€ 131.13 (excl. VAT)
Prijs inclusief het 'Tijdschrift van de Vrederechters': 190 EUR - Prix y compris le 'Journal des Juges de Paix': 190 EUR
Back More details Editorial board Publisher website

results sorted by

More results

Dear subscriber of ,

For acces to all 0 results of your search request, that Jurisquare can offer you in addition to the 0 results from , you have to be logged in to Jurisquare with your Jurisquare account.

Yes, I do not only have a subscription to the online version of but also to the platform Jurisquare. So, I log in into my Jurisquare account with my Jurisquare login and I can immediately consult all search results.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to become a member, in order to get access to all search results and many other advantages. Subscriptions start from € 405,40 for 1 user for 12 months.

Please notice that you should satisfy all the conditions that prevail in order to be able to consult the texts of the search results. This includes a subscription to the journal concerned with activated access on Jurisquare, or the right of electronic access for the book concerned.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to learn more about it.