Nullum Crimen (NC)

Publisher: Intersentia

ISSN: 1782-3447
Verschijnt tweemaandelijks | Gemiddeld 60 pagina’s

Nullum Crimen is een peer-reviewed, tweemaandelijks tijdschrift dat zowel de strafrechtspractici als de academici op de hoogte houdt van het reilen en zeilen in het Belgische strafrecht en strafprocesrecht.

Nullum Crimen is

een beproefd en succesvol concept. De redactie - samengesteld uit vooraanstaande strafrechtsgeleerden én practici - brengt om de twee maanden gezaghebbende doctrine, recente en becommentarieerde rechtspraak en duiding bij nieuwe wetgeving inzake straf- en strafprocesrecht. De redactieleden hebben een uitgebreide praktijkervaring en selecteren zorgvuldig de artikelen en de rechtspraak die voor uw dagelijkse praktijk belangrijk zijn.

Een belangrijke rechtstak
Strafrecht is alomtegenwoordig. Er verschijnt geen bijzondere wet in het Belgisch Staatsblad of er worden tal van strafbepalingen aan toegevoegd. Er loopt geen geschil of er zijn strafrechtelijke implicaties. Ook de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van ondernemingen doet het belang van deze rechtstak toenemen. Bovendien komt de wijziging van het strafprocesrecht onherroepelijk dichterbij. Allemaal redenen om u blijvend goed te documenteren.

Een moeilijke rechtstak
Strafrecht is meer dan alleen maar verwijzen naar ‘de ongelukkige jeugd’ van een dader. Strafrecht is meer dan alleen maar op procedure-elementen speculeren. Het hedendaagse strafrecht is immers een uitgestrekt vakgebied dat beheerst wordt door een ingewikkeld kluwen van regelgeving, praetoriaans recht en ongeschreven regels. Om dit alles succesvol te beheersen, kunt u maar beter een beroep doen op de visie en de meningen van de beste specialisten ter zake.

Editorial board
De redactie van Nullum Crimen is samengesteld uit gerenommeerde advocaten, magistraten en academici. Een betere kwaliteitsgarantie vindt u nergens!

L. Arnou (Advocaat), H. Berkmoes (Advocaat – Praktijklector VUB), J. De Herdt (rechter rechtbank van eerste aanleg Antwerpen – postdoc navorser UAntwerpen), F. Deruyck (Hoogleraar VUBrussel - Advocaat), T. Deschepper (Advocaat), M. De Swaef (Emeritus Eerste Advocaat-generaal Hof van Cassatie), A. Dierickx (Advocaat), F. Goossens (Doctor in de rechten - Vrijwillig wetenschappelijk medewerker KU Leuven - Commissaris-auditor bij de Dienst Enquêtes P van het Vast Comité P), J. Meese (Hoofddocent UAntwerpen - Advocaat), M. Minnaert (Kamervoorzitter Hof van Beroep Gent), J. Rozie (Gewoon hoogleraar UAntwerpen - Hoofdredacteur), M. Rozie (Gewezen Eerste Voorzitter Hof van Beroep Antwerpen - Docent VUBrussel), M. Sterkens (Kamervoorzitter Hof van Beroep Antwerpen), P. Traest (Buitengewoon hoogleraar UGent - Advocaat), D. Van Daele (Hoogleraar KU Leuven), E. Van Dooren (Raadsheer Hof van Cassatie - Hoofddocent UAntwerpen), F. Van Volsem (Raadsheer Hof van Cassatie), R. Verstraeten (Buitengewoon hoogleraar KU Leuven - Advocaat), P. Waeterinckx (Advocaat - Praktijklector VUBrussel), A. Winants (Advocaat-generaal Hof van Cassatie – Praktijklector VUB).
Price paper only
€ 240.00 (excl. VAT)
Price online only
€ 260.00 (excl. VAT)
Price paper+online
€ 270.00 (excl. VAT)
IP: € 575 (excl. btw) - studenten en stagiairs: € 160 (excl. btw)
Opbergbanden: 25 euro per stuk (incl. btw, excl. verzending)Informatie voor auteurs

De redactie van Nullum Crimen verwelkomt spontane bijdragen - artikelen, commentaren en noten - omtrent actuele problemen van strafrecht en strafprocesrecht.

Auteurs worden verzocht hun bijdragen elektronisch te sturen aan de hoofdredacteur, professor Joëlle Rozie (joelle.rozie@ua.ac.be).

Alle bijdragen worden geanonimiseerd beoordeeld door twee reviewers (leden van de redactie of externen). De uit het advies van deze reviewers volgende beslissing een bijdrage al dan niet te publiceren wordt samen met de eventuele opmerkingen en commentaren van de reviewers - eveneens anoniem - aan de auteur meegedeeld.


Nullum Crimen Prijs

De redactie van Nullum Crimen wil hoogstaande juridische meesterproeven bekronen. Daarom worden jaarlijks drie prijzen uitgereikt aan meesterproeven in het domein van het straf(proces)recht.

De eerste prijs bedraagt € 350, de tweede € 250 en de derde € 150. Iedere laureaat ontvangt tevens een gratis jaarabonnement op Nullum Crimen. De bekroonde werken zullen ook worden gepubliceerd in Nullum Crimen.

Om in aanmerking te komen moet het ingediende werk aan de volgende voorwaarden voldoen:
- een nog niet elders gepubliceerde of uitgewerkte meesterproef geschreven in het kader van een masteropleiding aan een Vlaamse rechtsfaculteit tijdens het academiejaar 2019-2020;
- een aspect van het strafrecht of strafprocesrecht behandelen;
- een origineel werk zijn;
- een individueel werk zijn;
- een meesterproef die beantwoordt aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden en normen in de betrokken faculteit;
- geschreven zijn in correct en vlot Nederlands; en
- de richtlijnen van de interuniversitaire V&A-Commissie volgen.

De kandidaat dient een kopie van het diplomasupplement waaruit de quotering van de meesterproef blijkt bij te voegen.

De werken dienen voor 30 september 2020 zowel per email als in drie exemplaren met de gewone post te worden gezonden aan de hoofdredacteur van Nullum Crimen:

Universiteit Antwerpen
Faculteit Rechten
t.a.v. Prof. Dr. Joëlle Rozie
Venusstraat 23
2000 Antwerpen
joelle.rozie@uantwerpen.be

Back More details Editorial board Publisher website

results sorted by

More results

Dear subscriber of ,

For acces to all 0 results of your search request, that Jurisquare can offer you in addition to the 0 results from , you have to be logged in to Jurisquare with your Jurisquare account.

Yes, I do not only have a subscription to the online version of but also to the platform Jurisquare. So, I log in into my Jurisquare account with my Jurisquare login and I can immediately consult all search results.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to become a member, in order to get access to all search results and many other advantages. Subscriptions start from € 410,26 for 1 user for 12 months.

Please notice that you should satisfy all the conditions that prevail in order to be able to consult the texts of the search results. This includes a subscription to the journal concerned with activated access on Jurisquare, or the right of electronic access for the book concerned.

I do not have a subscription for Jurisquare, but I'd like to learn more about it.