Artsen en deontologie

Authors:

Publisher: Intersentia

Een goede medische dienstverlening waarbij de belangen van patiënten centraal staan, daar zouden goede deontologische regels mee voor moeten zorgen. Maar een goede deontologische code, wat is dat nu? Net dat is de focus van dit boek. De vraag wordt gesteld of een beroepscodificatie van

deontologische regels wel voldoende garanties biedt op goede gezondheidszorgen. Daarnaast wordt nagegaan op welke manier de rechtmatigheid, de coherentie, de duidelijkheid en de uitvoerbaarheid van de deontologische regels gegarandeerd kunnen worden. Tot slot volgt de formulering van een voorstel tot een 'Basiscode voor medische deontologie'.
Het boek biedt vanuit verschillende invalshoeken een geïntegreerde en vernieuwde blik op het 'medisch professionalisme' met verwijzingen naar Belgische, Nederlandse, Franse, Amerikaanse, Britse en internationale juridische, ethische en sociologische literatuur. Artsen, patiënten, verzekeraars, advocaten, medewerkers van ziekenhuizen, bemiddelaars ..., elk van hen zal op een leesbare en duidelijke manier inzicht kunnen krijgen in alle aspecten van een goede medische beroepsuitoefening.
Coralie Herijgers studeerde rechten aan de Universiteit Antwerpen. In 2020 promoveerde zij tot doctor in de rechten aan dezelfde universiteit. Ze heeft een brede interesse in het gezondheidsrecht. Ze beschikt door haar academisch werk over een specifieke expertise inzake rechten en plichten van artsen.Coralie Herijgers publiceert en geeft lezingen in binnen- en buitenland over medische deontologie en professionele codes. Ze is als academisch medewerker verbonden aan de Universiteit Antwerpen en is werkzaam als jurist bij het Agentschap Zorg en Gezondheid van de Vlaamse overheid.

Print
1
Date
April 2021
ISBN
9789400013377
Number of pages
902
Publisher website
Online version from
€ 283.02 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 283.02 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results