Internationaal belastingrecht toegepast (tweede editie)

Authors:

Publisher: Intersentia

Deze uitgave bevat een grondige kennismaking met het internationaal belastingrecht.
Hoe kan dubbele belasting voorkomen worden, welke maatregelen worden getrokken, hoe gaat men te werk in de praktijk? Naast een algemene inleiding ter bespreking van deze problematiek, wordt aandacht besteed aan

dubbelbelastingverdragen. Hoe wordt een dubbelbelastingverdrag afgesloten? Wat zijn de doelstellingen en de gevolgen ervan? In het handboek wordt hierbij dieper ingegaan op het modelverdrag, opgesteld door de OESO.
De opstelling van een dubbelbelastingverdrag heeft ongetwijfeld impact op de Europese en internationale fiscale regelgeving. Fiscale richtlijnen worden bondig uiteengezet, met aandacht voor de actiepunten van de Belgische fiscus ter bestrijding van internationale belastingontwijking.
Tot slot worden enkele basisprincipes behandeld zoals BNI, dochtervennootschap en vaste inrichting. Waar mogelijk worden theoretische begrippen verklaard aan de hand van praktische voorbeelden.

Print
1
Date
September 2018
ISBN
9789400009257
Number of pages
304
Publisher website
Online version from
€ 25.47 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 25.47 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results