Internationaal recht in kort bestek, 2de ed

Authors:

Publisher: Intersentia

Dit boek biedt een beknopt overzicht van de beginselen van het internationaal publiekrecht. Het is geschreven met het oog op het onderwijs in het bachelorprogramma in de rechten, maar het laat zich ook hanteren als een kernachtige introductie tot het internationaal recht voor andere gebruikers:

hogescholen, diplomatieke en andere professionele opleidingen, en meer algemeen voor practici, van de advocaat tot de diplomaat en de magistraat.Achtereenvolgens komen aan bod: basiskenmerken, bronnen en subjecten van het internationaal recht; verhouding en wisselwerking tussen internationaal en nationaal recht; jurisdictie; internationale aansprakelijkheid; geschillenbeslechting en rechtshandhaving; basisbeginselen van het recht van internationale organisaties.Ten slotte volgt een kennismaking met de voornaamste mondiale en regionale internationale organisaties, van de Verenigde Naties, de VN-familie van organisaties en de Wereldhandelsorganisatie tot en met de Raad van Europa, de Benelux, de OVSE, de NAVO en de OESO.

Print
1
Date
October 2017
ISBN
9789400004412
Number of pages
464
Publisher website
Online version from
€ 70.75 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 70.75 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results