Handboek Jeugdbeschermingsrecht

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Het jeugdbeschermingsrecht regelt de (overheids)interventies ten aanzien van kinderen en jongeren die zich in bijzondere probleemsituaties bevinden of die delicten hebben gepleegd. De interventies betreffen zowel vrijwillige als gerechtelijke maatregelen, veelal uitgevoerd in specifieke

voorzieningen. Om deze interventies te regelen zijn grotendeels de gemeenschappen bevoegd, maar ook de federale staat heeft een aantal belangrijke bevoegdheden.
De elkaar doorkruisende aspecten van doelgroepen, soorten hulpverlening en bevoegde overheden, maakt van het jeugdbeschermingsrecht een complexe materie, die evenwel in hoge mate maatschappelijk relevant is. Daarom beoogt dit juridische handboek het jeugdbeschermingsrecht volledig en helder te behandelen, met aandacht voor de toepassing en toepassingsproblemen ervan in de praktijk, en voor de impact van evoluties in de maatschappelijke en juridische omgeving waarbinnen de jeugdbescherming zich bevindt.
In 2006 verscheen de eerste editie van dit handboek. De volgende edities verschenen telkens na ingrijpende wijzigingen: de editie 2010 integreerde een belangrijke hervorming van het federale jeugddelinquentierecht en de coördinatie van de Vlaamse jeugdbijstandswetgeving, de editie 2016 de zesde staatshervorming en de hertekening van de integrale jeugdhulp. In deze vierde editie is het volledige onderdeel ‘jeugddelinquentierecht’ vervangen, gelet op de nieuwe regelingen die in Vlaanderen en Brussel tot stand zijn gekomen. Van de gelegenheid is bovendien gebruikgemaakt om alle overige onderdelen grondig te actualiseren en de structuur van het handboek nogmaals te verbeteren.

Print
1
Date
October 2021
ISBN
9789048642540
Number of pages
738
Publisher website
Online version from
€ 90.57 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 90.57 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results