De omgevingsvergunning in het Vlaamse Gewest

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Het Omgevingsvergunningsdecreet is ondertussen ruim drie jaar operationeel. Tijd dus voor een allesomvattende bijdrage over de integratie van alle vroegere vergunningen inzake stedenbouw, milieu, handelsvestigingen en vegetatiewijziging.

In deze publicatie analyseren de auteurs de historiek, het

toepassingsgebied en de juridische draagwijdte van de nieuwe vergunningsprocedure. Zij geven tevens een geactualiseerd overzicht van de beoordelingsgronden, behandelen de hervorming van de handhaving en sluiten af met een selectief overzicht van de voor de vergunningverlening en handhaving relevante sectorale regelgeving.

Het handboek is geschreven vanuit de jarenlange praktijkervaring van de auteurs als advocaten omgevingsrecht ten behoeve van de rechtspracticus van het omgevingsvergunningsrecht en belicht door middel van een eerste systematische analyse de drie facetten van het regime van de omgevingsvergunning: procedure, beoordeling en handhaving, aan de hand van de parlementaire totstandkoming, afgezet tegen de vorige regelgeving en in het licht van de meest recente rechtspraak en rechtsleer.

Print
1
Date
July 2021
ISBN
9789048640867
Number of pages
925
Publisher website
Online version from
€ 174.53 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 174.53 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results