Patrimonium 2019

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

De reeks Patrimonium beoogt een jaarlijkse stand van zaken weer te geven in het domein van het familiaal vermogensrecht, waarbij eveneens aandacht wordt geschonken aan de relevante fiscale bepalingen. Patrimonium 2019 vormt het veertiende boekdeel van deze reeks.
Het eerste deel van dit praktische

boek bevat een kroniek rechtspraak en rechtsleer. Patrimonium 2019 beslaat de periode 1 juli 2018 tot 30 juni 2019. Het tweede deel geeft een overzicht van nieuwe wetgeving en hangende wetsvoorstellen. In het derde deel worden twaalf actuele en voor de praktijk relevante vragen beantwoord. In het vierde deel worden de recente ontwikkelingen in de ons omringende landen geanalyseerd. In Patrimonium 2019 komen Duitsland, Engeland en Wales en Nederland aan bod. Bij wijze van epiloog worden ten slotte enkele beschouwingen over de hervorming van het huwelijksvermogensrecht geformuleerd.
Patrimonium 2019 is naast een wetenschappelijk hoogstaand werk ook een handig en exhaustief werkinstrument voor de rechtsbeoefenaar.

Print
1
Date
November 2019
ISBN
9789048636501
Number of pages
416
Publisher website
Online version from
€ 103.77 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 103.77 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results