100 vragen en antwoorden inzake bewindvoering

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Soms zijn mensen niet (meer) in staat om zelfstandig beslissingen te nemen en hebben zij nood aan structurele hulp. Voor deze mensen kan de aanstelling van een bewindvoerder een oplossing zijn. Een bewindvoerder biedt binnen een helder en flexibel juridisch kader hulp aan mensen die om een

psychische of fysieke reden niet meer in staat zijn om zelfstandig beslissingen te nemen over hun persoon of over hun goederen.
Het uitgangspunt van de wetgever is doorheen de jaren veranderd: mensen moeten zo zelfstandig mogelijk hun leven kunnen blijven leiden.
Het was de uitdrukkelijke bedoeling van de wetgever om de bewindvoering op maat te maken van de beschermde persoon. Dit kan gaan van bijstand tot vertegenwoordiging – tijdelijk of voor onbepaalde duur – over de goederen, over de persoon of over beide. In principe moet de vrederechter altijd voorkeur geven aan de minst ingrijpende maatregel.
Daarnaast heeft de wetgever met dit beschermingsstatuut ook de bedoeling om bij voorrang mensen uit de onmiddellijke omgeving van de beschermde persoon als bewindvoerder aan te stellen. Mensen uit de directe omgeving – waaronder de “familiale bewindvoerders” – kennen de beschermde persoon en zijn levenssituatie immers veel beter en hebben met hem of haar doorgaans een veel sterkere band dan een onbekende derde.
Heel wat familiale bewindvoerders zijn nochtans terughoudend om deze taak op zich te nemen. Vaak hebben zij het gevoel niet over voldoende juridische kennis te beschikken. Zij kloppen vervolgens aan bij zorgverstrekkers of andere hulpverleners, die op hun beurt de nood voelen om familiale bewindvoerders op een meer georganiseerde manier optimaal te ondersteunen.
Aan de Hogeschool Gent loopt binnen de vakgroep Recht een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek rond het thema bewindvoering. Het onderzoek heeft o.m. tot doel om de bestaande wetgeving rond bewindvoering op een heldere, laagdrempelige en toegankelijke manier in kaart te brengen voor familiale bewindvoerders, vertrouwenspersonen, mantelzorgers, hulpverleners, enz.
Deze uitgave is een eerste poging om het thema bewindvoering op een toegankelijke manier aan te reiken via de methode “vraag en antwoord”. De vragen werden, voor zoveel als mogelijk, chronologisch opgebouwd.

Print
1
Date
November 2019
ISBN
9789048636488
Number of pages
104
Publisher website
Online version from
€ 24.53 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 24.53 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results