BBC 2020. De beleids- en beheerscyclus voor de lokale en de provinciale besturen

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Uiterlijk vanaf 1 januari 2020 passen alle Vlaamse gemeenten, OCMW's en provincies en een aantal van hun satellieten de vernieuwde beleids- en beheerscyclus toe, kortweg de BBC 2020. Het concept van de initiële BBC is gevrijwaard, maar een aantal aanpassingen moeten de beleids- en beheerscyclus

verder valoriseren op het terrein. De beleidsrapporten zijn vereenvoudigd met minder en duidelijkere schema's. Onder meer door de integratie van het budget in het meerjarenplan. De BBC 2020 maakt ook de regels inzake de kredietbewaking heel wat eenvoudiger. Het systeem van organisatiebeheersing wordt voortaan veel belangrijker. De besturen krijgen meer autonomie om hun eigen richtlijnen uit te werken, afgestemd op maat van hun organisatie. Meer flexibiliteit met een toegenomen responsabilisering! Dit grondig bijgewerkte boek biedt een diepgaande analyse van de vernieuwde BBC-wetgeving, zoals vervat in de organieke decreten (het decreet over het lokaal bestuur en het Provinciedecreet) en in de BBC-uitvoeringsbesluiten. Het is een ideaal naslagwerk voor mandatarissen en medewerkers van lokale en provinciale besturen die betrokken zijn bij het meerjarenplan, de boekhouding, de jaarrekening of de organisatiebeheersing.

Print
1
Date
May 2019
ISBN
9789048635269
Number of pages
313
Publisher website
Online version from
€ 131.13 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 131.13 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results