Vlaamse en Nederlandse bestuursrechtspraak in vergelijkend perspectief

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Deze bijdrage is verschenen naar aanleiding van de openingsrede die prof.mr. Bart Jan van Ettekoven heeft gehouden tijdens de openingszitting voor het werkjaar 2018-2019 van de Vlaamse Dienst voor Bestuursrechtcolleges. Van Ettekoven is voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State in Nederland en tevens hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de universiteit van Amsterdam.
De auteur wil met zijn bijdrage de discussie over de kwaliteit van bestuursrechtspraak stimuleren. Dat gebeurt in het tweede hoofdstuk door enkele persoonlijke beschouwingen over aspecten van bestuursrechtspraak, zoals over de taakopvatting van de bestuursrechter, tijdigheid van rechtspraak, maatwerk en begrijpelijke taal en verwachtingsmanagement.
In het derde hoofdstuk gaat de auteur op zoek naar enkele interessante verschillen tussen het Belgische en het Nederlandse bestuursprocesrecht. Wat kan Nederland van België leren, en andersom? In dit deel passeren o.a. de voordeelontneming en de korte debatten de revue aan Belgische zijde, en mogelijke bijdragen aan een snellere procedure en de rol van de gerechtsdeskundige aan Nederlandse zijde.
Het vierde hoofdstuk is geheel gewijd aan de betekenis van digitalisering voor de samenleving, voor de rechtspraktijk en voor de (bestuurs)rechtspraak. Wat moet de bestuursrechter met de toepassing van kunstmatige intelligentie en Big Data door de overheid? En kan de bestuursrechtspraak zelf ook profijt hebben van de toepassing van kunstmatige intelligentie? Afgesloten wordt met de "harde" werkelijkheid van 2018, waarin de digitalisering bij de bestuursrechtcolleges in België en Nederland nog in de kinderschoenen staat. Maar dat zal rap gaan veranderen. "De bestuursrechtspraak gaat enerverende tijden tegemoet."

Print
1
Date
November 2018
ISBN
9789048634033
Number of pages
120
Publisher website
Online version from
€ 30.19 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 30.19 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results