Alternatieve conflictoplossing met de overheid

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Overheidsinstanties grijpen diep in ons leven in. Zij zorgen voor onderwijs, infrastructuur, welzijnsvoorzieningen en nog zoveel meer. We vragen via het internet informatie aan overheidsdiensten, of zij vragen informatie aan ons. Overheden kunnen eenzijdig beslissingen nemen, maar vaak nemen we dit

niet langer en eisen we inspraak. Vroeg of laat komen burgers, bedrijven, belangengroepen en andere maatschappelijke spelers in contact met overheidsinstanties. En af en toe loopt het eens mis en ontstaat er een conflict.
Bij conflicten met de overheid denken we vaak aan grote, tot de verbeelding sprekende dossiers, zoals de Oosterweelverbinding, Uplace of de Limburgse Noord-Zuidverbinding. Maar er zijn ook heel wat conflicten die nooit de media halen en voor de betrokkenen toch erg pijnlijk zijn. Denk maar aan conflicten tussen personeelsleden van een overheidsdienst, burentwisten rond een stedenbouwkundige vergunning, conflicten in onderwijsinstellingen of in publieke ziekenhuizen. Veel van deze conflicten geven aanleiding tot gerechtelijke procedures. Of er wordt helemaal niets mee gedaan, wat ook tot frustratie leidt.
Hoe kunnen we op een constructieve manier met conflicten omgaan? Hoe kunnen we conflicten oplossen zonder over te gaan tot een gerechtelijke procedure? Dit boek reikt inzichten en tools aan voor alternatieve conflictoplossing (ADR) in de bestuurlijke sector.

Print
1
Date
July 2017
ISBN
9789048630578
Number of pages
521
Publisher website
Online version from
€ 94.34 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 117.92 (excl. VAT)
Back More details
results
More results