Overzicht van het Belgisch strafprocesrecht

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Het strafprocesrecht is, als instrument voor de toepassing van de bepalingen van het strafrecht, een rechtstak die ondersteund wordt door tal van organen, die er hun bestaan geheel of grotendeels aan te danken hebben: de gerechtelijke politie, het openbaar ministerie, de onderzoeksrechter, de

onderzoeksgerechten, de strafrechtbanken en strafhoven.
Bovendien is het strafprocesrecht niet noodzakelijk een 'tweepartijenproces' tussen de beklaagde en het openbaar ministerie. Andere partijen kunnen er tevens een rol spelen: de burgerlijke partij, de burgerrechtelijk aansprakelijke partij en de tussenkomende partij.
Het strafprocesrecht is ten slotte vaak nodeloos complex (zo bv. art. 24 V.T.Sv., dat - in twee versies, één voor feiten gepleegd tot 1 september 2003 en één voor feiten gepleegd na 1 september 2003 - de diverse gronden bevat waardoor de verjaring van de strafvordering wordt geschorst) of bedrieglijk eenvoudig (zo bv. art. 32 V.T.Sv. betreffende de nietigheid van onregelmatig verkregen bewijsmiddelen).
Dit boek geeft, in een bevattelijke structuur, een overzicht van het vigerende strafprocesrecht. Het is een leerboek en tracht op een bondige - maar niettemin volledige - en methodische wijze de complexiteit van het strafprocesrecht te doorgronden en te overstijgen.
De wetgeving werd nagekeken tot en met het Belgisch Staatsblad van 31 januari 2017.

Print
1
Date
March 2017
ISBN
9789048630516
Number of pages
315
Publisher website
Online version from
€ 58.87 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 73.58 (excl. VAT)
Back More details
results
More results