Continuïteit van ondernemingen

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Met de introductie op 1 mei 2018 van Boek XX WER onderging het Belgische insolventierecht een ware metamorfose. Om de insolventiewetgeving coherenter, bevattelijker en leesbaarder te maken, werden de WCO en de Faillissementswet samengebracht tot één samenhangend geheel. Dit nieuwe wetboek brengt

tal van ingrijpende en tevens technisch-juridische wijzigingen met zich mee. Niet alleen wordt het toepassingsgebied ratione personae gevoelig uitgebreid, waardoor nu ook vzw's, maatschappen en beoefenaars van vrije beroepen het voorwerp kunnen zijn van een procedure van gerechtelijke reorganisatie of van een faillissementsprocedure, maar ook de het insolventiedossier werd gemoderniseerd door de elektronische procedure en de aansprakelijkheden werden inhoudelijk gewijzigd en krijgen een veel ruimer toepassingsgebied dan in het verleden.
Dit handige boek behandelt artikelsgewijs de eerste vijf titels van Boek XX WER, van de algemene beginselen tot en met de gerechtelijke reorganisatie. Met hun keuze om het faillissementsrecht als zodanig niet te behandelen sluiten de auteurs nauw aan bij de keuze van de wetgever om in de eerste plaats in te zetten op de redding en de continuïteit van ondernemingen.
Maar een onderneming, en in het bijzonder een onderneming in moeilijkheden, is niet alleen een zaak van haar aandeelhouders, bestuurders en schuldeisers, maar ook van haar werknemers. Aan dit aspect besteedt het boek eveneens aandacht door een uitvoerige artikelsgewijze bespreking van CAO nr. 102. Ook de vraag of artikel XX.86 WER en CAO nr. 102 potentieel strijdig zijn met het Europese recht komt uitvoerig aan bod.
Dit lijvige naslagwerk biedt u een solide en betrouwbaar houvast voor alle aspecten van continuïteitsdossiers. Het is dan ook een onmisbaar standaardwerk voor curatoren, magistraten en eenieder die met de continuïteit van ondernemingen te maken heeft.

Druk
1
Datum
november 2018
ISBN
9789400009530
Aantal pagina's
540
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 94.34 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 117.92 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten