Handboek vennootschapsbelasting 2017-2018

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit handboek benadert op een gestructureerde wijze de vennootschapsbelasting volgens de negen uit te voeren bewerkingen. Er wordt een duidelijk antwoord gegeven op klassieke vragen zoals: wat is het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting, wat zijn de belastbare winsten, wat zijn de

aftrekbare kosten, wat met DBI-aftrek, aftrek voor risicokapitaal, vorige verliezen en investeringsaftrek ...? Omwille van de primauteit van het boekhoudrecht wordt bij de juridische analyse ook de boekhoudkundige benadering betrokken. Daarnaast wordt gewezen op bijzondere correcties in de fiscale aangifte.
Naast de vennootschapsbelasting zoals van toepassing tijdens de gewone exploitatie van de vennootschap, komt ook het fiscale regime aan bod dat wordt toegepast bij de vereffening van een vennootschap en bij herstructureringen zoals fusies en (partiële) splitsingen. Deze fiscaaltechnisch moeilijke regimes worden geïllustreerd aan de hand van uitgebreide voorbeelden waarin de belangrijkste bouwstenen aan bod komen. Ten slotte wordt de inbreng van een bedrijfstak of algemeenheid van goederen behandeld.
De unieke benadering maakt het handboek interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen die regelmatig in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van de vennootschapsbelasting.

Druk
1
Datum
september 2017
ISBN
9789400008267
Aantal pagina's
522
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 59.62 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 74.53 (BTW excl.)
Terug Meer details
resultaten
Meer resultaten