Handboek personenbelasting 2016-2017

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit handboek benadert gestructureerd en op een originele manier de materie van de personenbelasting zoals van toepassing na de zesde staatshervorming. Er wordt zowel aandacht besteed aan het standpunt van de fiscale administratie als aan de interpretatie die men terugvindt in de fiscale

rechtspraak. Het handboek kan op verschillende niveaus worden gelezen naargelang de behoeften van de lezer. Naast een overzichtelijke omschrijving van de basisregels en basisstructuur wordt zo veel mogelijk ook meer gedetailleerde informatie gegeven. Deze unieke benadering maakt het handboek interessant als studieboek voor het hoger onderwijs en als referentiewerk voor praktijkmensen die regelmatig in aanraking komen met de dagelijkse toepassing van de personenbelasting.
Het boek geeft een duidelijk antwoord op klassieke vragen zoals: wat is het toepassingsgebied van de personenbelasting, wat zijn de onroerende, roerende, beroeps- en diverse inkomsten en hoe wordt de personenbelasting berekend? Het belangrijkste aspect bij de berekening van de personenbelasting is de toepassing van de verschillende belastingverminderingen. Omdat sinds de zesde staatshervorming een onderscheid moet worden gemaakt tussen federale en gewestelijke belastingverminderingen, is de berekening van de personenbelasting een ingewikkelde materie geworden. Het handboek behandelt de gewestelijke belastingverminderingen zoals deze bestaan in het Vlaamse Gewest.
Het handboek wordt afgesloten met een geïntegreerde oefening (aanslagjaar 2016) die toelaat de kennis van de materie te testen. De oplossing wordt eveneens ter beschikking gesteld.

Druk
1
Datum
september 2016
ISBN
9789400007222
Aantal pagina's
802
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 64.15 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 80.19 (BTW excl.)
Terug Meer details
resultaten
Meer resultaten