Uw vennootschap en de fiscus, 4de ed.

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit handboek geeft de lezer op een toegankelijke manier inzicht in de verschillende aspecten van de ondernemingsfiscaliteit en onderzoekt welke de impact van de fiscaliteit is op de beleidsbeslissingen die iedere ondernemer moet nemen. Via begrijpelijke voorbeelden, heldere adviezen en praktische

tips tonen de auteurs aan welke mogelijkheden er bestaan om belastingen te besparen via overzichtelijke structuren en diverse mogelijkheden.
Om het meest voordelige fiscale stelsel te genieten, moet een goede bedrijfsleider deze opties kennen, al was het maar om met (meer) kennis van zaken zijn beleid in te schatten en beter geïnformeerd een discussie aan te gaan met zijn accountant en belastingconsulent, om onaangename fiscale en financiële verrassingen te voorkomen.
Deel I is opgebouwd uit een aantal actuele thema's waarmee elke vennootschap te maken krijgt. In deel II worden de basisregels van de vennootschapsbelasting uiteengezet. Recente fiscale wetgeving heeft - nog maar eens - duidelijk bewezen dat er heel snel gereageerd moet worden op nieuwe fiscale maatregelen en dat hiermee deskundig moet worden omgegaan bij het nemen van beleidsbeslissingen en hun impact op de onderneming, de bedrijfsleiders, de aandeelhouders enz. De auteurs geven de lezer de nodige adviezen ter zake.

Druk
1
Datum
oktober 2016
ISBN
9789400007130
Aantal pagina's
544
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 52.08 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 65.09 (BTW excl.)
Terug Meer details
resultaten
Meer resultaten