Sanctionering van het Europees milieurecht

Auteurs:

Uitgever: Intersentia

Dit boek biedt een grondige beschrijving en analyse van de verplichtingen van de lidstaten van de Europese Unie als handhavers van het Europees milieurecht. De blik is gericht op publiekrechtelijke handhaving jegens personen als normadressaten, in het bijzonder op de sanctioneringsfase. Het is het

eerste werk dat de Europese sanctieverplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de Europese milieuvoorschriften zo alomvattend in kaart brengt. De twee grote sporen waarlangs de Europese Unie de sanctionering door de lidstaten van Europeesrechtelijke milieu-inbreuken tracht te beïnvloeden, worden uitgebreid geanalyseerd. Enerzijds gaat het om de jurisprudentiële of algemene sanctieverplichtingen, ontwikkeld door het Hof van Justitie, op basis waarvan de lidstaten gelijkwaardige, evenredige, afschrikkende en doeltreffende sancties moeten implementeren voor Europeesrechtelijke inbreuken. Anderzijds worden de legislatieve of specifieke sanctieverplichtingen besproken die door de Europese milieuwetgever worden vastgesteld in Europese milieuwetgeving. Het geheel wordt verankerd door een blik te werpen op de milieuvoorschriften die door de lidstaten moeten worden gehandhaafd aan de hand van de Europese sanctieverplichtingen.
Roel Meeus is advocaat aan de balie van Brussel en vrijwillig wetenschappelijk medewerker aan het Centrum voor Milieu- en Energierecht van de Universiteit Gent.

Druk
1
Datum
juni 2014
ISBN
9789400004931
Aantal pagina's
646
Website uitgever
Online versie vanaf
€ 155.66 (BTW excl.)
Prijs gedrukt exemplaar
€ 155.66 (BTW excl.)
Terug Meer details

resultaten gesorteerd op

Meer resultaten