Nieuw economisch recht in b2b-relaties

Authors:

Publisher: Intersentia

De voorbije jaren is het besef gegroeid dat de bestaande mechanismes in het contractenrecht, het mededingingsrecht en het handelspraktijkenrecht niet volstaan om oneerlijke praktijken tussen ondernemingen tegen te gaan.De wet van 4 april 2019 tot wijziging van het Wetboek van economisch recht met

betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen maakt het nu mogelijk dat rechters ook controle uitoefenen op overeenkomsten tussen ondernemingen. De wet van 2 mei 2019 zorgde ook voor een modernisering van het mededingingsrecht.
Dit boek 'Nieuw economisch recht in B2B-relaties. Mededinging, misbruik van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke handelspraktijken' biedt een eerste omvattende commentaar van vooraanstaande academici en ervaren praktizijnen over verboden bedingen, maar ook over misbruik van economische afhankelijkheid, de nieuwe regels inzake marktpraktijken en de handhaving van het mededingingsrecht. De auteurs bieden duidelijke inzichten en concrete antwoorden op onder meer de volgende vragen:-Wat is de impact van het nieuwe, hogere, boeteplafond voor restrictieve praktijken? Wat verandert er aan de boetes voor individuen?-Wat betekent het nieuwe verbod op misbruik van economische afhankelijkheid voor de praktijk van brouwerijcontracten, distributiecontracten, enz.?- Wat zijn 'geldige redenen' die eenzijdige wijzigingen aan de prijs, kenmerken of voorwaarden rechtvaardigen? Welke bedingen inzake risico-allocatie zijn ongeldig, welke niet? Wat met schadebedingen? Hoe worden oneerlijke b2b-bedingen gesanctioneerd (nietigheid, matiging, ...)? Kan de rechter ambtshalve toetsen?- Wat rest er nog van de onderzoeksplicht van de professionele koper nu ook misleidende b2b-'omissies' verboden zijn? Wanneer kunne onderhandelingen op het scherp van de snee als verboden 'agressieve' b2b-marktpraktijken gekwalificeerd worden?- Wat zijn de implicaties van de nieuwe EU-Richtlijn 2019/633 van 17 april 2019 inzake oneerlijke b2b-handelspraktijken in de landbouw- en voedselvoorzieningsketen, die tegen 2021 moet worden omgezet?- Wat verandert de nieuwe mededingingswet op het vlak van toezeggingen en schikkingen? Wat zijn de belangrijkste andere procedurele wijzigingen?
Dit werk maakt deel uit van de CONSUMER COMPETITION MARKET SERIES. Het boek bevat bijdragen van Sofie De Pourcq, Wouter Devroe, Lennard Michaux, Evelyne Terryn, Bert Keirsbilck, Elisa Paredis en Jules Stuyck.

Print
1
Date
July 2020
ISBN
9789400011045
Number of pages
242
Publisher website
Online version from
€ 79.25 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 79.25 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results