Recht in een multiculturele samenleving

Authors:

Publisher: Intersentia

De Belgische en de Nederlandse samenleving zijn in toenemende mate multiculturele samenlevingen. Dit zorgt voor een dynamiek die het denken over de betekenis van bestaande en nieuwe normen en waarden binnen een samenleving beïnvloedt. Het roept de vraag op of, en zo ja, in hoeverre en hoe deze

nieuwe diversiteit in het geldende recht haar weerslag moet krijgen. Dit boek beschrijft het Belgische, en vaak ook het Nederlandse recht dat van toepassing is op heel wat thema's die in de huidige multiculturele samenleving relevant zijn: vrijheid van meningsuiting, vrijheid van godsdienst, religieuze echtscheidingen, de hoofddoek of andere religieuze tekens op de werkvloer, eerwraak, etnische profilering en vele zaken meer. Het besteedt aandacht aan actuele maatschappelijke discussies, dilemma's en ontwikkelingen.
Het boek biedt hiermee kennis en inzichten aan beleidsmakers en aan iedere jurist die in de rechtspraktijk (gemeentelijke administratie, notariaat, advocatuur, magistratuur enz.) of vanuit academisch perspectief in aanraking komt met het thema of hierin geïnteresseerd is. Recht in een multiculturele samenleving is ook toegankelijk voor de niet-jurist die vanuit maatschappelijk oogpunt belangstelling heeft voor de multiculturele samenleving. Het boek is pedagogisch van opzet, zodat het ook gebruikt kan worden in het juridisch onderwijs.
Het boek bevat de volgende bijdragen: - Recht in de multiculturele samenleving: recht, religie en cultuur in een democratische rechtsstaatMarie-Claire Foblets- Vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en kerk-en-staatverhoudingen in een religieus pluriforme samenleving - grondwettelijk en verdragsrechtelijk kaderAdriaan Overbeeke - Juridische ontwikkelingen met betrekking tot het dragen van een boerka: België, Nederland en het Europees Hof voor de Rechten van de MensElles Ramakers- Maakt gelijkheid het verschil? Non-discriminatie, multiculturalisme en het Belgische en Nederlandse rechtJogchum Vrielink- 'De censuur kan nooit worden ingevoerd': vrijheid van meningsuiting en hate speech als uitdagingen voor het EHRM en de Belgische rechtspraktijk Koen Lemmens en Jogchum Vrielink- Criminaliteit bij etnische minderheden in België en het probleem van discriminatie door politie en justitieFrank Bovenkerk- Cultureel verweer in het strafrecht. Eerwraak en daaraan gerelateerde zaken in strafzakenJeroen ten Voorde- Multiculturaliteit in strafzaken en het recht op een eerlijk procesSofie Estievenart- Islamitisch huwelijks- en echtscheidingsrechtMelissa van den Berg- Inleiding tot het internationaal privaatrecht, met specifieke aandacht voor polygamie en verstotingSusan Rutten en Jinske Verhellen- Religieuze huwelijken en scheidingenPauline Kruiniger- Familie en culturele praktijkenSusan Rutten

Print
1
Date
November 2018
ISBN
9789400009905
Number of pages
314
Publisher website
Online version from
€ 47.17 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 47.17 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results