Besturen zonder grenzen: over grijze zones en blinde vlekken

Authors:

Publisher: Intersentia

Het kerntakendebat staat opnieuw bovenaan de politieke agenda. De discussie over wat de overheid best overlaat aan private actoren is van alle tijden, maar wordt wellicht in een periode van economische crisis op de spits gedreven. De uitbesteding van overheidstaken is allerminst nieuw, maar wat

opvalt, is dat het pleidooi voor een slanke overheid zich niet beperkt tot taken die met weinig verbeelding even goed of beter door private actoren kunnen worden ingevuld, zoals de bouw van scholen en ziekenhuizen.
De toegenomen betrokkenheid van private actoren bij het overheidsbeleid roept vragen op naar de grenzen van het bestuursrecht en de verhouding tussen bestuursrecht en privaatrecht. Beide rechtstakken raken steeds vaker met elkaar verstrengeld. Centraal in dit boekje staat dus de oude breuklijn tussen publiek- en privaatrecht, de zogenaamde summa divisio van ons recht.

Print
1
Date
February 2015
ISBN
9789400006195
Number of pages
56
Publisher website
Online version from
€ 15.09 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 18.87 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results