De taal van het proces - La langue du procès

Authors:

Publisher: Intersentia

Ter gelegenheid van 75 jaar Taalwet Gerechtszaken hebben het Brusselse VPG en zijn Franstalige tegenhanger, de CJBB, een naslagwerk gewijd aan de taal van het proces.Eerst worden de wordingsgeschiedenis en de ratio van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik van talen in gerechtszaken voor een

nieuwe generatie juristen geduid, om die vervolgens te toetsen aan de actuele toepassing ervan. Zo wordt ook uitgebreid stilgestaan bij de taal van de dagvaarding en het verzoek om de taal te wijzigen voor Brusselse rechtbanken die zetelen in burgerlijke zaken. Ook de pijnpunten bij de behandeling van anderstalige of meertalige proceshandelingen en anderstalige of meertalige stukken worden minutieus geïnventariseerd. De courante vragen m.b.t. de toepassing van de taalwetgeving in strafzaken worden opgelijst: in welke taal moet een PV worden geschreven? Kunnen de taal van de procedure en die van de voorlopige hechtenis verschillen? Kan de taal van de procedure gewijzigd worden eens de rechtbank is geadieerd? Heeft de beschuldigde, de verweerder of de eiser steeds het recht op vertaling van documenten in de loop van de procedure? Enz.Omdat de Taalwet Gerechtszaken ook in een gefragmenteerde en internationale context werkt, kan de doorwerking van internationale rechtsnormen daarbij niet buiten beschouwing blijven. Een ander perspectief biedt tot slot de vergelijking met het procestaalregime in Zwitserland na de wetswijzigingen van begin 2011.Een nog steeds bijzonder actueel en belangrijk boek over een gevoelige én complexe materie in een complex land.
Met bijdragen van I. Bambust, B. Dejemeppe, F. Gosselin, D. Lindemans, V. Rétornaz en Y. Vanden Bosch.

Print
1
Date
December 2011
ISBN
9789400001879
Number of pages
182
Publisher website
Online version from
€ 50.00 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 50.00 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results