Praktisch handboek voor gemeenterecht

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Op 1 januari 2019 staan we aan het begin van een nieuwe gemeentelijke legislatuur. Het omvattend decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur treedt dan ook in werking. De bepalingen van het Gemeentedecreet, het OCMW-Decreet en het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking worden

samengebracht in één tekst.
In de grondig herwerkte twaalfde editie van dit handboek lichten de auteurs onder andere deze wijzigingen in het gemeenterecht toe:
(1) de relatie tussen gemeente en OCMW,
(2) de hertekende krijtlijnen van het lokaal personeelsbeleid,
(3) de gewijzigde regelgeving inzake de intergemeentelijke samenwerking.
Het Praktisch handboek gemeenterecht is een mengvorm van commentaar en praktijkvoorbeelden en daardoor een onmisbare leidraad voor iedereen die bij de gemeentelijke werking betrokken is. Dit boek is een ideale kennisbron en hulpmiddel voor alle nieuw verkozen mandatarissen om hun rol vanaf januari goed aan te vatten.

Print
1
Date
December 2018
ISBN
9789048633814
Number of pages
642
Publisher website
Online version from
€ 45.28 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 56.60 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results