Aansprakelijkheid bij ziekenhuisinfecties. De huidige regeling onder het mes

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

Zich bevindend op het raakvlak tussen geneeskunde, recht en maatschappij, heeft dit werk als doel op zoek te gaan naar het "volmaakte" aansprakelijkheidsregime voor ziekenhuisinfecties in België. Meer bepaald rijst de vraag of de huidige regeling wel volstaat en in welke mate aanpassingen welkom

zijn. Net omwille van de verschillende dimensies van dit onderwerp, zal het antwoord op die vraag de belangen van zowel de patiënt als de zorgverleners weerspiegelen. Bovendien is het onontbeerlijk om daarbij tevens rekening te houden met de kenmerken en mogelijkheden van het huidig aansprakelijkheidsrecht in ons land. Om inspiratie op te doen, vindt een rechtsvergelijkende analyse met het toepasselijk aansprakelijkheidsregime in Frankrijk plaats.
Uiteindelijk wordt een voorstel uitgewerkt dat tracht een gulden middenweg te creëren tussen de noden van de patiënt enerzijds en die van de zorgverleners anderzijds. Die middenweg bestaat uit een amalgaam van de huidige Belgische regeling en de voordelen van het Franse regime, mits enkele cruciale nuances aan die laatste. In essentie komt het neer op een regime dat deels een objectieve en deels een foutaansprakelijkheid introduceert. Dat wordt aangevuld met een voorwaardelijke tussenkomst van het Fonds voor Medische Ongevallen en met een interessante toevoeging vanuit het verzekeringsrecht. Dit alles vereist de introductie van een nieuwe lex specialis, waarvan hopelijk ook de wetgever de noodzaak inziet.

Print
1
Date
October 2018
ISBN
9789048633661
Number of pages
122
Publisher website
Online version from
€ 33.96 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 42.45 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results