De stabiliteit van de wet-Peeters doorgelicht

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

De aannemer, architect en andere 'dienstverleners in de bouwsector' zijn vanaf 1 juli 2018 verplicht hun "tienjarige aansprakelijkheid" te verzekeren die voortkomt uit de handelingen die zij beroepshalve stellen m.b.t. een vergunningsplichtige bouw of renovatie van een woning.
Nu al is duidelijk

dat deze nieuwe wet een moeilijke jeugd zal kennen. De wet wijkt af van het gemene recht, introduceert nieuwe begrippen, definieert sommige begrippen en andere - spijtig genoeg - niet en roept vele praktische vragen op. Of de doelstellingen van de wetgever (het wegwerken van de discriminatie tussen architect en aannemer enerzijds en consumentenbescherming anderzijds) bereikt zullen worden, is nog maar de vraag. Met betrekking tot de concrete invulling van de wet "op de werf", kijken aannemers/architecten naar hun makelaar, makelaars kijken naar de verzekeraars en deze kijken voornamelijk naar mekaar … Onzekerheid troef in het vooruitzicht van 1 juli 2018.
In dit boekje wordt vooreerst de nieuwe wetgeving op een heldere en kritische manier uiteengezet. In een tweede gedeelte laten practici uit de sector hun licht schijnen op de toepassing van de wet "op de werf". Heel handig is ook dat én de wet én de - belangrijke - memorie van toelichting het boekje completeren.
Dit alles maakt van het geheel een uiterst praktisch werkinstrument voor de aannemer, de architect, het studiebureau, diens advocaat, makelaar en verzekeraar.

Print
1
Date
March 2018
ISBN
9789048632633
Number of pages
70
Publisher website
Online version from
€ 15.09 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 18.87 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results