De vrederechter 'Tot uw dienst'

Authors:

Publisher: die Keure / la Charte

De laatste jaren kent justitie een tsunami aan hervormingen. Sommigen zien het bos niet meer door de bomen.
Ook de vredegerechten ontsnappen niet aan de hakbijl van de overheidsfinanciën. Nochtans is duidelijk dat de vredegerechten nog steeds een voorname plaats bekleden in het gerechtelijk

landschap. In tijden waarin de sociale verbondenheid en het menselijk contact onder druk staan, is er meer dan ooit nood aan een toegankelijke nabijheidsrechter, die in staat is op een snelle, goedkope en klantvriendelijke wijze in te staan voor de rechtsbedeling.
De vrederechter heeft inzake bevoegdheid vele pijlen op zijn boog. Ondanks de recente bevoegdheidsherverkaveling heeft hij/zij nog altijd een zeer omvangrijk takenpakket. Dit maakt dat iedere burger de kans loopt ooit wel eens of zelfs meermaals terecht te komen op het vredegerecht voor een of ander probleem.
Het is de bedoeling van dit boek in een eenvoudige taal de rechtzoekende op deze tocht te gidsen en een overzicht te geven van alle mogelijke geschillen die door de vrederechter worden behandeld. Het gaat onder meer over betwiste rekeningen, huurzaken, pacht, erfdienstbaarheden, burengeschillen, onteigeningen, voogdij, geesteszieken tot maatregelen inzake bewind, en nog veel meer.
Het boek besteedt tevens aandacht aan de wijze waarop de geschillen worden afgehandeld, de zogenaamde procedure. Zoals verzoening, de openbare zitting, de raadkamer, plaatsbezoeken, enz.
Kortom, voor eenieder een handige en nuttige handleiding geschreven door een team van rechtspractici die van wanten weten omdat zij al vele jaren dagelijks betrokken zijn in het reilen en zeilen van een vredegerecht.

Print
1
Date
March 2018
ISBN
9789048632558
Number of pages
228
Publisher website
Online version from
€ 22.64 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 28.30 (excl. VAT)
Back More details

results sorted by

More results