Inleiding tot het Belgische arbeidsrecht

Authors:

Publisher: Die Keure / La Charte

Het arbeidsrecht omvat het geheel van rechtsregels die betrekking hebben op individuele arbeidsrelaties, collectieve arbeidsverhoudingen en de arbeidsmarkt. Dit boek is geschreven als inleiding tot het Belgische arbeidsrecht. Het werk beoogt een toegankelijke kennismaking met de regels en principes

van het arbeidsrecht in België. Dit werk verschaft basiskennis en basisinzichten en laat de belangrijkste leerstukken van het Belgische arbeidsrecht aan bod komen. Daarbij wordt een systematisering van het arbeidsrecht aangeboden in een logisch en gestructureerd geheel. Het werk is georiënteerd op het positieve recht, met aandacht voor en verwijzing naar de primaire bronnen, zoals wetgeving, nationale collectieve arbeidsovereenkomsten en rechtspraak.

Print
1
Date
February 2017
ISBN
9789048629381
Number of pages
313
Publisher website
Online version from
€ 36.98 (excl. VAT)
Price hardcopy
€ 46.23 (excl. VAT)
Back More details
results
More results